Инструкция за HttpClient 4

Това е изчерпателно ръководство за използване на Apache HttpClient 4 - от стартиране до разширена конфигурация и най-добри практики.

Основи на HttpClient

 • HttpClient 4 - Вземете кода на състоянието
 • Време за изчакване на HttpClient (популярно)
 • HttpClient 4 - Отмяна на заявка
 • HttpClient4 - Не следвайте пренасочванията
 • Персонализиран HTTP хедър с HttpClient (популярен)
 • Книга за готвене на HttpClient 4
 • Публикуване с HttpClient (популярно)

Разширено използване

 • HttpClient със SSL (популярен)
 • Премахнете съкращението на URL адресите с HttpClient
 • HttpClient 4 - Изпратете персонализирана бисквитка
 • HttpClient 4 - Следвайте пренасочванията за POST
 • HttpClient Basic Authentication (популярно)
 • Качване с няколко части с HttpClient 4
 • Урок за HttpAsyncClient
 • Управление на връзките HttpClient (популярно)

Внедряването на всички тези примери и кодови фрагменти може да бъде намерено в моя github проект - това е проект, базиран на Eclipse, така че трябва да е лесно да се импортира и да се изпълнява както е.