Безкрайни цикли в Java

1. Общ преглед

В този бърз урок ще проучим начини за създаване на безкраен цикъл в Java.

Просто казано, безкраен цикъл е последователност от инструкции, която се завърта безкрайно, когато не е изпълнено крайно условие. Създаването на безкраен цикъл може да е грешка в програмирането, но може и да бъде умишлено въз основа на поведението на приложението.

2. Използване на while

Нека започнем с цикъла while . Тук ще използваме булевия литерал true, за да напишем условието цикъл while :

public void infiniteLoopUsingWhile() { while (true) { // do something } }

3. Използване на за

Сега, нека използваме цикъла for, за да създадем безкраен цикъл:

public void infiniteLoopUsingFor() { for (;;) { // do something } }

4. Използване на do-while

Един безкраен цикъл също може да бъде създаден с помощта на по-малко често не се прави, докато линия в Java. Тук условието на цикъла се оценява след първото изпълнение:

public void infiniteLoopUsingDoWhile() { do { // do something } while (true); }

5. Заключение

Въпреки че в повечето случаи ще избягваме да създаваме безкрайни цикли, но може да има случаи, в които трябва да създадем такъв. В такива сценарии цикълът ще се прекрати, когато приложението излезе.

Горните примерни кодове са достъпни в хранилището на GitHub.