Инжектиране на пролетна зависимост

Инжектирането на зависимости е основен аспект на Spring структурата , чрез която Spring контейнерът „инжектира“ обекти в други обекти или „зависимости“.

Най-просто казано, това позволява свободно свързване на компонентите и прехвърля отговорността за управление на компонентите върху контейнера.

Нека разгледаме DI с Spring още тук.

Основи на DI

 • Въведение в инверсията на управлението и впръскването на зависимостта с пружина
 • Впръскване на зависимостта на конструктора през пролетта
 • Ръководство за пролетта @Autowired
 • Окабеляване през пролетта: @Autowired, @Resource и @Inject
 • Пролет @Primary Анотация
 • @ Поръчка през пролетта
 • XML-базирано инжектиране през пролетта

DI Разширени теми

 • Пролет - Инжекционни колекции
 • Пролетно автоматично свързване на родови типове

 • Инжектиране на конструктор през пролетта с Lombok
 • Как да използвам Spring FactoryBean?
 • @Lookup Анотация през пролетта
 • Инжектиране на прототип на зърна в единичен екземпляр през пролетта

DI изключения

 • Незадоволена зависимост през пролетта
 • Кръгови зависимости през пролетта
 • Пролет NoSuchBeanDefinitionException