Изпълнете командата mvn от друга директория

1. Общ преглед

В този бърз урок ще видим как да стартираме командата mvn от всяка директория извън pom.xml .

2. mvn от друга директория

Ако изпълним някаква mvn подкоманда от директория, която не съдържа файл pom.xml , командата ще се провали:

$ mvn clean compile The goal you specified requires a project to execute but there is no POM in this directory. Please verify you invoked Maven from the correct directory

Както е показано по-горе, Maven се оплаква от липсата на файл pom.xml в текущата директория.

За да отстраним този проблем и да извикаме фаза или цел на Maven от друга директория, можем да използваме опцията -f или –file :

$ mvn -f tutorials/ clean compile

Тъй като в посочената директория има файл pom.xml , тази команда всъщност ще компилира кода.

По принцип тази опция налага използването на алтернативен POM файл или директория с pom.xml . Така че можем да използваме и пълен път до файла:

$ mvn -f tutorials/pom.xml clean compile

3. Заключение

В този кратък урок видяхме как да стартираме командата mvn от друга директория.