Java String equalsIgnoreCase ()

1. Общ преглед

В този бърз урок ще разгледаме определянето дали две String стойности са еднакви, когато пренебрегваме регистъра.

2. Използване на equalsIgnoreCase ()

equalsIgnoreCase () приема друг низ и връща булева стойност:

String lower = "equals ignore case"; String UPPER = "EQUALS IGNORE CASE"; assertThat(lower.equalsIgnoreCase(UPPER)).isTrue(); 

3. Използване на Apache Commons Lang

Библиотеката Apache Commons Lang съдържа клас, наречен StringUtils, който предоставя метод, подобен на метода по-горе, но има допълнителното предимство при работа с нулеви стойности:

String lower = "equals ignore case"; String UPPER = "EQUALS IGNORE CASE"; assertThat(StringUtils.equalsIgnoreCase(lower, UPPER)).isTrue(); assertThat(StringUtils.equalsIgnoreCase(lower, null)).isFalse();

4. Заключение

В тази статия разгледахме бързо определянето дали две String стойности са еднакви, когато пренебрегваме регистъра. Сега нещата стават малко по-сложни, когато се интернационализираме, тъй като чувствителността към регистъра е специфична за даден език - следете за повече информация.

И както винаги, всички примери за код могат да бъдат намерени в GitHub.