Байтов масив на Java към InputStream

1. Общ преглед

В този бърз урок ще илюстрираме как да конвертираме обикновен байт [] в InputStream , като първо използваме обикновена java и след това библиотеката Guava.

Тази статия е част от поредицата „Java - Back to Basic “ тук на Baeldung.

2. Конвертиране с помощта на Java

Първо - нека разгледаме решението на Java :

@Test public void givenUsingPlainJava_whenConvertingByteArrayToInputStream_thenCorrect() throws IOException { byte[] initialArray = { 0, 1, 2 }; InputStream targetStream = new ByteArrayInputStream(initialArray); }

3. Преобразувайте с помощта на Guava

След това - нека използваме увиване на байтовия масив в Guava ByteSource - което след това ни позволява да получим потока :

@Test public void givenUsingGuava_whenConvertingByteArrayToInputStream_thenCorrect() throws IOException { byte[] initialArray = { 0, 1, 2 }; InputStream targetStream = ByteSource.wrap(initialArray).openStream(); }

И ето го - лесен начин за отваряне на InputStream от байтов масив.