Java докато цикъл

1. Общ преглед

В тази статия ще разгледаме основния аспект на езика Java - изпълнението на оператор или група оператори многократно с помощта на цикъл while .

2. Докато Loop

Най докато веригата е най-фундаменталната изявление контур на Java. Той повтаря израз или блок от изрази, докато неговият контролиращ булев израз е вярно.

Синтаксисът на цикъла while е:

while (Boolean-expression) statement;

Булевият израз на цикъла се оценява преди първата итерация на цикъла - което означава, че ако условието е оценено на false, цикълът може да не се изпълни нито веднъж.

Нека да разгледаме един прост пример:

int i = 0; while (i < 5) { System.out.println("While loop: i = " + i++); }

3. Заключение

В този кратък урок, ние проучени на Java , докато контур.

Както винаги, примери можете да намерите в GitHub.