Цикъл Java Do-While

1. Общ преглед

В тази статия, ние ще разгледаме основен аспект на езика Java - изпълнение изявление или група от изявленията на няколко пъти, като се използва не се прави, докато контур.

2. Do-While Loop

Най- DO-а линия работи точно като същевременно линия, с изключение на факта, че първата оценка състояние се случва след първата итерация на цикъла:

do { statement; } while (Boolean-expression);

Нека да разгледаме един прост пример:

int i = 0; do { System.out.println("Do-While loop: i = " + i++); } while (i < 5);

3. Заключение

В този кратък урок, ние проучени на Java не се прави, докато контур.

Както винаги, примери можете да намерите в GitHub.