Закръглете до най-близката стотина в Java

1. Общ преглед

В този бърз урок ще илюстрираме как да закръглим дадено число до най-близката стотина .

Например:

99 става 100

200,2 става 300

400 става 400

2. Прилагане

Първо ще извикаме Math.ceil () на входния параметър. Math.ceil () връща най-малкото цяло число, което е по-голямо или равно на аргумента. Например, ако входът е 200.2 Math.ceil () ще върне 201.

След това добавяме 99 към резултата и разделяме на 100. Ние се възползваме от разделянето Integer, за да отсечем десетичната част на частното. И накрая, умножаваме коефициента по 100, за да получим желания резултат.

Ето нашето изпълнение:

static long round(double input) { long i = (long) Math.ceil(input); return ((i + 99) / 100) * 100; };

3. Тестване

Нека тестваме изпълнението:

@Test public void givenInput_whenRound_thenRoundUpToTheNearestHundred() { assertEquals("Rounded up to hundred", 100, RoundUpToHundred.round(99)); assertEquals("Rounded up to three hundred ", 300, RoundUpToHundred.round(200.2)); assertEquals("Returns same rounded value", 400, RoundUpToHundred.round(400)); }

4. Заключение

В тази бърза статия показахме как да закръглим число до най-близката стотина.

Както обикновено, пълният код е достъпен в GitHub.