Анализ на статичен код в Java

Статичният анализ на кода е метод за анализ на изходния код на програми, без да се изпълняват.

Той може да открие проблеми с форматирането, пренасочване на нулев указател и други прости сценарии.

Така че, нека да скочим в него.

>> Въведение в показателите за качество на кода

Общ поглед върху някои от критичните дефекти, открити от инструментите за статичен анализ.

>> Инструменти за статичен анализ на Java

Как да интегрираме три широко използвани инструмента за статичен анализ с Eclipse и IntelliJ IDEA.

>> PMD

В тази бърза статия представяме PMD - гъвкав и силно конфигурируем инструмент, фокусиран върху статичния анализ на Java кода

>> Cobertura

Тук ние показваме как да използваме Cobertura за изчисляване на покритие на кода в Java проект.

>> FindBugs

Този път, фокусирайки се върху FindBugs.

>> Jacoco

В тази статия виждаме как да използваме приставката JaCoCo Maven за генериране на отчети за покритие на кодове за Java проекти.